Xuất bản thông tin

NAM CÔNG DÂN TUỔI 17 ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ LẦN ĐẦU NĂM 2016

NAM CÔNG DÂN TUỔI 17 ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ LẦN ĐẦU NĂM 2016

Thực hiện chỉ đạo của Thị ủy, Thị đội thị xã Đông Triều, sự lãnh đạo của Đảng ủy xã Yên Đức, Ban quân sự kết hợp Trạm y tế xã tổ chức kiểm tra sức khỏe cho 35 nam công dân đủ 17 tuổi và đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu năm 2016.


    Thực hiện chỉ đạo của Thị ủy, Thị đội thị xã Đông Triều, sự lãnh đạo của Đảng ủy xã Yên Đức, Ban quân sự kết hợp Trạm y tế  xã tổ chức kiểm tra sức khỏe cho 35 nam công dân đủ 17 tuổi và đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu năm 2016.

 

Toàn cảnh nơi kiểm tra sức khỏe công dân đủ tuổi 17 và đăn ký NVQS lần đầu năm 2016

 

    Ngày 11/4/2016 tại trạm y tế xã yên đức Ban quân sự kết hợp với Trạm y tế xã tổ chức kiểm tra sức khỏe cho nam công dân đủ 17 tuổi và đăn ký nghĩa vụ quân sự lần đầu năm 2016, 35 nam công dân đăng ký nghĩa vụ lần này đều có sức khỏe tốt, có tư cách đạo đức tốt, có trình độ văn hóa lớp 11. đủ điều kiện để sẵn sàng tham gia vào lực lượng vũ trang khi có yêu cầu.

 

Tại địa điểm đăng ký hồ sơ

 

 

 

Tại phòng kiểm tra sức khỏe

                                                                            CTV: Long Biên