Xuất bản thông tin

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VN XÃ YÊN ĐỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2015

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VN XÃ YÊN ĐỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2015

Mặt trận Tổ quốc VN xã Yên Đức trong năm qua đã góp phần quan trong trong công tác xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng xã nông thôn mới năm 2015.


    Để đánh giá công tác năm 2015 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016, ngày 08/01/2016 tại hội trường tầng ba UBND xã MTTQVN xã Yên Đức tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015. Tới dự có các đại biểu của TV Đảng ủy, HĐND, UBND xã và các đại biểu của các thôn,ban ngành, đoàn thể trong xã.

 

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 của MTTQ xã Yên Đức

 

   Tại Hội nghị các đại biểu được nghe bà Mạc Thị Thương chủ tịch MTTQVN xã báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

 

Bà Mạc Thị Thương – Chủ tịch MTTQVN xã báo cáo tổng kết năm 2015

 

    Cùng với báo cáo tổng kết của bà Mạc Thị Thương - Chủ tịch MTTQVN xã có nhiều báo cáo tham luận của các thôn, đoàn thể đã đánh giá một cách sâu sắc, đầy đủ trên tinh thần đoàn kết, xây dựng cho bản báo cáo năm 2015 cũng như phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

 

 

Các đại biểu tham luận trong Hội nghị Tổng kết

 

Đ/C Nguyễn Thế Biên - Bí thư Đảng ủy trao phần thưởng cho tập thể suất sắc

 

Bà Mạc Thị Thương-Chủ tịch MTTQVN xã trao phần thưởng cho cá nhân xuất sắc

 

     Với thành tích đã đạt được trong năm qua và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao từ Hội nghị, năm 2016 MTTQVN xã Yên Đức sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

                                                                                                                                                   CTV: Long Biên