Xuất bản thông tin

KỲ HỌP THỨ II - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ YÊN ĐỨC KHIÓA XX

KỲ HỌP THỨ II - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ YÊN ĐỨC KHIÓA XX

Để làm tròn chức năng, nhiệm vụ của HĐND cấp xã, HĐND xã Yên Đức tổ chức kỳ họp thứ II nhằm đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2016.


    Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy xã, của HĐND thị xã Đông Triều. Thực hiện chương trình công tác, Nghị quyết kỳ họp thứ nhất của HĐND xã. Ngày 15/8/2016 tại Hội trường tầng ba UBND xã, HĐND xã Yên Đức khóa XX tổ chức kỳ họp thứ II. Về dự họp có Ông Vũ Mạnh Huyền thị ủy viên, đại biểu HĐND thị xã Đông Triều, Ông Nguyễn Thế Biên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng các ông bà HĐ, các vị đại biểu của các ban, nghành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong xã.

 

Toàn cảnh kỳ họp thứ II của HĐND xã Yên Đức khóa XX.

 

   Tại Hội nghị ông Nguyễn Thế Biên Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND xã báo cáo kết quả công tác của HĐND xã trong 6 tháng đầu năm và đề ra mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng tiếp theo của năm 2016. Qua bản báo cáo cho thấy các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm cơ bản đã đạt, an ninh quân sự và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, xã Yên Đức đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã Nông thôn kiểu mẫu, nông thôn tiên tiến giai đoạn 2016-2020.

 

Ông Nguyễn Thế Biên Bí thư Đảng uỷ-Chủ tịch HĐND xã trình bày báo cáo trước Hội nghị.

 

   Cũng tại Hội nghị ông Vũ Mạnh Huyền Thị ủy viên, đại biểu HĐND thị xã Đông Triều đã triển khai Nghị quyết HĐND thị xã và giao nhiệm vụ cho HĐND xã Yên Đức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng tiếp theo cũng như nhiệm vụ của HĐND xã trong nhiệm kỳ XX.

 

Ông Vũ Mạnh Huyền Thị ủy viên đại biểu HĐND thị xã Đông Triều phát biểu tại HN.

 

   Bản báo cáo của HĐND xã được các ông bà hội đòng, các vị đại biểu tham gia thảo luận tích cực, nhất trí cao và đã đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo của nhiệm kỳ HĐND xã khóa XX.

 

 

 

 

Các đại biểu tham luận tại kỳ họp thứ II của HĐND xã Yên Đức khóa XX.

 

   Trong thời gian ½ ngày làm việc nghiêm túc, kỳ họp thứ II Hội đồng nhân dân xã Yên Đức khóa XX đã thành công tốt đẹp.

                                                                                                         CTV: Long Biên