Xuất bản thông tin

Hội nông dân xã Yên Đức tổng kết Hộ nông dân SXKD giỏi giai đoạn 2011-2014.

Hội nông dân xã Yên Đức tổng kết Hộ nông dân SXKD giỏi giai đoạn 2011-2014.

Hội nông dân có vai trò nòng cốt trong phong trào "Hộ nông dân SXKD giỏi. Trong giai đoạn 2011-2014", phong trào thi đua này đã thu được nhiều thành quả, giúp cho bà con nông dân có cuộc sống khấm khá hơn, giúp cho xã nhà hoàn thành các tiêu chí để trở thành xã nông thôn mới năm 2014.


  Để đánh giá các thành quả đạt được và rút kinh nghiệm chỉ đạo phong trào trong giai đoạn tiếp theo (2014-2018), ngày 9/9/2014 tại hội trường UBND xã, ban thường trực Hội nông dân xã tổ chưc hội nghị tổng kết "Hộ nông dân SXKD giỏi giai đoạn 2011-2014".

Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Biên bí thư Đảng ủy chủ tịch hội đồng nhân dân, ông Bùi Văn Nghinh phó chủ tịch UBND xã cùng các trưởng ban ngành, đoàn thể, các đ/c bí thư chi bộ, trưởng thôn.

Ông Nguyễn Minh Thì phó chủ tịch Hội nông dân huyện Đông Triều về dự và chỉ đạo hội nghị.

 

 

Ông Vũ Đình Diên đọc báo cáo tổng kết.

 

  Qua bản báo cáo tổng kết của ông Vũ Đình Diên chủ tịch Hội nông dân xã, các đại biểu thấy được những thành quả thắng lợi trong giai đoạn vừa qua:

  • Hội ND đã phối hợp với các trung tâm kỹ thuật mở được 13 lớp tập huấn chuyển giao KHKT CN với 956 lượt hội viên tham dự, cung cấp tài liệu, tuyên truyền phổ biến kinh nghiệm giúp cho hộ nông dân nâng cao hiểu biết áp dụng trong SXKD đạt hiệu quả thiết thực.
  • Tạo vốn vay để phát triển SXKD gần 3 tỉ đồng.
  • Hội ND vận động hội viên đoàn kết giúp đỡ cho 3 hộ thoát nghèo.
  • Hội ND vận động được 507 hộ tham gia phong trào, đến nay có360 hộ đạt tiêu chuẩn "Hộ nông dân SXKD giỏi" trong đó 25 hộ đạt hộ SXKD giỏi cấp tỉnh, 71 hộ đạt hộ SXKD giỏi cấp huyện, 246 hộ đạt hộ SXKD giỏi cấp xã.

Các đại biểu còn được nghe trực tiếp các hộ SXKD giỏi trao đổi kinh nghiệm hay qua bản tham luận. Với những thành tích nêu trên đã được đồng chí Nguyễn Thế Biên bí thư đảng ủy và đồng chí Nguyễn Minh Thì phó chủ tịch hội nông dân huyện Đông Triều đánh giá cao.

 

 

 

 

 

 

 

 

Các đại biểu tham luận trong hội nghị

 

  Hội nghị đã trao giấy khen cho các hộ tiêu biểu của phong trào thi đua. Với tinh thần của hội nghi này chúng ta hy vọng chờ đón những thành tích cao  hơn trong giai đoạn tiếp theo.

 

 

Đ/c: Nguyễn Minh Thì phó CT Hội ND huyện Đông Triều

phát biểu với hội nghị

 

 

Đ/c: Nguyễn Thế Biên bí thư Đảng ủy phát biểu với hội nghị

 

 

Trao giấy khen cho các hộ ND tiêu biểu.

 

                                                                                                      CTV: Long Biên