Xuất bản thông tin

Hội nghị truyền thông tư vấn sức khỏe thông qua mô hình giáo dục cộng đồng năm 2015.

Hội nghị truyền thông tư vấn sức khỏe thông qua mô hình giáo dục cộng đồng năm 2015.

Chăm sóc sức khỏe cho hội viên là một trong những nhiệm vụ hoạt động của Hội người cao tuổi, nhận thức được tầm quan trọng của công tác này Hội người cao tuổi xã Yên Đức phối hợp với Trung tâm Ytể Thị xã Đông Triều tổ chức hội nghị truyền thông tư vấn sức khỏe thông qua mô hình giáo dục cộng đồng năm 2015.


    Ngày 24/4/2015 tại hội trường UBND xã diễn ra hội nghị tư vấn sức khỏe thông qua mô hình giáo dục cộng đồng, tới dự hội nghị có đồng chí Đậu Thị Hải Nhung phó bí thư đảng ủy cùng 87 hội viên hội người cao tuổi của xã.

Các đại biểu cùng hội viên Hội người cao tuổi dự hội nghị

   Tại hội nghi các đại biểu và hội viên người cao tuổi được nghe bà Đỗ Minh Tâm cán bộ truyền thông của Trung tâm Ytế Thị xã Đông Triều phổ biến các kỹ năng giúp cho người cao tuổi phòng, chống một số bệnh tật, giúp cho người cao tuổi sống khỏe sống có ích cùng con cháu.

Bà Đỗ Minh Tâm cán bộ truyền thông Trung tâm Ytế Đông Triều

đang truyền thông tư vấn sức khỏe tại hội nghị

   Thông qua hội nghị này, bà Đỗ Minh Tâm cũng vận động các cụ các ông các bà bằng tiếng nói của mình động viên con cháu thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình "Mỗi gia đình chỉ sinh đủ 2 con" để nuôi dạy con tốt, để chất lượng dân số ngày càng được cải thiện tốt hơn.

                                                                                                                                                         CTV: Long Biên