Xuất bản thông tin

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào bộ luật dân sự sửa đổi.

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào bộ luật dân sự sửa đổi.

Vừa qua Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam đã thông qua một số bộ luật cho phù hợp với tình hình chính trị xã hội hiện nay. Để giúp nhân dân hiểu rõ và góp ý kiến thêm vào bộ luật dân sự mới sửa đổi, chiều ngày 27/3/2015 UBND xã Yên Đức tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong xã.


   Tới dự hội nghị có 152 đại biểu của Đảng chính quyền xã, các thôn, các ban ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong xã, tại hội nghị đại biểu được nghe Ông Trịnh Hồng Quân cán bộ tư pháp xã trình bày nội dung sửa đổi của bộ luật dân sự, các đại biểu đã lĩnh hội tinh thần của bộ luật và đóng góp ý kiến một cách nghiêm túc. 

Ông Trịnh Hồng Quân-cán bộ tư pháp xã trình bày nội dung bộ luật dân sự sửa đổi

trước hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào bộ luật dân sự.

   Qua thời gian làm việc buổi chiều hội nghị đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp, thay mặt ban tổ chức hội nghị Bà Nguyễn thị Hải phó chủ tịch UBND xã phát biểu ghi nhận các ý kiến đóng góp của nhân dân đồng thời nhắc nhở nhân dân trong xã nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của nhà nước để xây dựng một xã hội văn minh đúng như mục tiêu mà Đảng cộng sản Việt Nam đã đề ra.

Bà Nguyễn thị Hải phó chủ tịch UBND xã

phát biểu ghi nhận các ý kiến đóng góp của nhân dân vào bộ luật dân sự

 

                                                                                                                                     CTV: Long Biên