Xuất bản thông tin

HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ HĐND XÃ YÊN ĐỨC

HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ HĐND XÃ YÊN ĐỨC

Thực hiện các bước trong quy trình bầu cử, ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực UBMTTQ xã Yên Đức thị xã Đông Triều tổ chức hội nghị lấy ý kiến tín nhiện cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cư trú tại 5 thôn trong xã.


   Từ ngày 26/3/2016 Ban Thường trực UBMTTQ xã Yên Đức tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự các Hội nghị có các đại biểu của TT Đảng ủy, HĐND, MTTQ, UBND xã và đông đảo cử tri.

    Tại hội nghị, cử tri đã nghe bà Mạc Thị Thương Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã hướng dẫn về nội dung, thủ tục, trình tự việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú và nơi công tác của những người ứng cử. Theo đó việc lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử (gồm người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử) được tổ chức ở nơi người ứng cử cư trú thường xuyên, tại thôn, không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay tạm trú dài hạn và phải bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Hình thức lấy ý kiến cử tri, có thể bằng hai cách (do hội nghị quyết định) biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Trường hợp bỏ phiếu kín, thì phiếu tín nhiệm cử tri nơi cư trú phải có dấu của Ủy ban MTTQ hoặc UBND xã. 

 

Bà Mạc Thị Thương Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã chủ trì Hội nghị

 

    Tại các hội nghị, cử tri đã nghe thư ký hội nghị đọc tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Hội nghị nghe báo cáo tóm tắt tiểu sử của các đại biểu ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

 

    Trên tinh thần dân chủ, thẳng thẳn, trách nhiệm, cử tri nhận xét các ứng cử viên là những người có năng lực, trình độ và nhiệt huyết với công việc, luôn gắn bó với nhân dân nơi cư trú, mẫu mực và có nhiều đóng góp đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đông đảo nhân dân, những người ứng cử luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Các cử tri đánh giá cao phẩm chất sự gần gũi, gắn bó với nhân dân, có phẩm chất, đạo đức tốt; biết quan tâm giúp đỡ các gia đình khó khăn, gia đình chính sách, người cao tuổi; có sự tham gia, đóng góp tích cực các phong trào chung của thôn, của xã.

 

 

 

 

 

 

 

Cử tri phát biểu ý kiến và biểu quyết tín nhiệm đại biểu ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

 

    Cho đến chiều ngày 31/3/2016 Hội nghị lấy tin nhiệm cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 tại thôn Chí Linh đã hoàn thành việc lấy tín nhiệm cử tri. UBMTTQ xã chốt danh sách đại biểu ứng cử HĐND xã để tiến hành hiệp thương lầ thứ III.

    Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND xã là quá trình giám sát, phát huy quyền làm chủ của người dân với những đại biểu mình lựa chọn. Đồng thời, qua đó giúp UBMTTQ xã và cơ quan tham gia bầu cử làm tốt việc hiệp thương, lựa chọn người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2021 đạt hiệu quả cao.

 

                                                                                                                                 CTV: Long Biên