Xuất bản thông tin

Hội nghị khảo sát các loại giống lúa cấy trên địa bàn xã Yên Đức.

Hội nghị khảo sát các loại giống lúa cấy trên địa bàn xã Yên Đức.

Ngày 19 tháng 10 năm 2014. Tại nhà văn hóa thôn Chí Linh xã Yên Đức. Ban chủ nhiệm HTXNN phối hợp với Sở NN&PT Nông thôn tỉnh Quảng Ninh mở hội nghị khảo sát các loại giống lúa cấy trên địa bàn xã Yên Đức


nhằm khảng định những giống lúa phù hợp với đồng đất Yên Đức, trên cơ sở đó triển khai, nhân rộng các giống lúa năng suất, chất lượng cao vào sản xuất đại trà giúp bà con nông dân nâng cao đời sống, chung sức cùng xây dựng nông thôn mới.

  Hội nghị được nghe Ông Nguyễn Khắc Dũng-Phó phòngtrồng trọt sở NN&PT Nông thôn tỉnh Quảng Ninh tổng kết khảo sát giống lúa đồng thời tư vấn giống lúa mới và kỹ thuật chăm sóc cho bà con nông dân. Đây là tín hiệu vui cho những vụ lúa trong những năm tới, chắc chắn đồng ruộng Yên Đức sẽ có nhiều khởi sắc, năng suất lúa sẽ được năng cao, chất lượng sản phẩm sẽ tốt hơn, đời sống của bà con nông dân được ấm no hơn.

 

 

 Ông Nguyễn Khắc Dũng-Phó phòngtrồng trọt sở NN&PT Nông thôn tỉnh Quảng Ninh

báo cáo tình hình khảo sát các loại giống lúa trên địa bàn xã Yên Đức

 

 

Bà con nông dân thảo luận về vấn đề khảo sát giống lúa có năng suất cao trên địa bàn xã Yên Đức

 

 

 

Bà con nông dân trao đổi về giống lúa và kỹ thuật gieo trồng

 

                                                                                       CTV: Long Biên