Xuất bản thông tin

Hội khuyến học xã Yên Đức tổng kết công tác khuyến học khuyến tài 10 năm (2004-2014).

Hội khuyến học xã Yên Đức tổng kết công tác khuyến học khuyến tài 10 năm (2004-2014).

Thực hiện chỉ thị số 11CT/TW của Bộ chính trị, Chỉ thị số 02/2008CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 01 NQ/TV của BTV tinh ủy Quảng Ninh về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Quyết định 3111QĐ/UB của UBND tỉnh Quảng Ninh về tiêu chuẩn danh hiệu thi đua "Gia đình, Dòng họ, Đơn vị, Khu dân cư hiếu học"


   Ngày 10/02/2014 Hội khuyến học xã Yên Đức tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài 10 năm (2004-2014) và đề ra phương hướng nhiệm vụ của hội năm 2015. Trong suốt 10 năm qua Hội khuyến học xã Yên Đức đã hoạt động tích cực và thu dược nhiều thành quả đáng khích lệ, hội đã tổ chức xây dựng được 9 chi hội, 47 ban khuyến học, Dòng họ khuyến học, 37 ban khuyến học tổ dân, với số hội viên là 1488. Có1450/1539 gia đình đăng ký gia đình hiếu học đạt 94,2% , có1228 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình hiếu họctrong đó 490 gia đình hiếu học tiên tiến, có 15 dòng họ đạt Dòng họ hiếu học. Hội đã làm tốt công tác xã hội hóa huy động được hơn 116 800000 đồng mỗi năm để động viên khen thưởng cho các cháu có thành tích tốt trong học tập và các phong trào khác. Trong 10 năm qua đã có nhiều tập thể, Dòng họ, cá nhân có thành tích đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài của hội được UBND xã, Hội khuyến học khen ngợi, tiêu biểu là chi hội khuyến học Yên Khánh, Dòng họ Phạm, Dòng họ Vũ Đình thôn Yên Khánh.

Ông Trịnh Văn Toạn Phó chủ tịch hội

báo cáo công tác 10 năm qua của Hội khuyến học xã Yên Đức

Bà Đậu Thị Hải Nhung phó bí thư Đang ủy xã phát biểu chỉ đạo hội nghị

Các đại biểu phát biểu tham luận

   Phát huy những thành tích đạt được trong những năm qua, tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên Hội khuyến học làm tốt vai trò nòng cốt liên kết, phối hợp các lực lượng xã hội đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, vận động xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ khuyến học- hiếu học, Khu dân cư khuyến học thành phong trào quần chúng rộng rãi. Phát động quần chúng xây dựng quỹ, tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí của các cơ quan, các tổ chức XH, người xa quê hương có lòng hảo tâm hỗ trợ kinh phí cho công tác khuyến học, khuyến tài. 

Bà Đậu Thị Hải Nhung phó bí thư Đảng ủy xã trao kỷ niệm chương cho Ông Phạm Nhã

Khen tặng các tập thể có thành tích trong công tác khuyến học  

Khen tặng các cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học năm 2014.

    Với những thành tích đã đạt được cùng với mục tiêu đề ra của Hội khuyến học chắc chắn năm 2015 và những năm tiếp theo Hội khuyến học xã Yên Đức sẽ thu được nhiều thành quả tốt đẹp.

                                                                                                                        CTV: Long Biên