Xuất bản thông tin

HỘI KHUYẾN HỌC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH HỌC TẬP”, “DÒNG HỌ HỌC TẬP”, “CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP”, “ĐƠN VỊ HỌC TẬP”.

HỘI KHUYẾN HỌC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH HỌC TẬP”, “DÒNG HỌ HỌC TẬP”, “CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP”, “ĐƠN VỊ HỌC TẬP”.

Hội Khuyến học xã Yên Đức trong nhiều năm qua đã có nhiều hoạt động tích cực trong phong trào xây dựng xã hội học tập. Để việc đánh giá, công nhận các danh hiệu theo đúng nội dung Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận các danh hiệu do Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ GD&ĐT ban hành theo Quyết định số 448/QĐ-KHVN ngày 01 tháng 12 năm 2015 được tốt. Hội Khuyến học xã đã tổ chức tập huấn, triển khai nội dung của Bộ tiêu chí tới hội viên.


    Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã và để Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận các danh hiệu "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập" trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 được triển khai sâu rộng trong cộng đồng. Ngày 24/8/2016 tại Hội trường tầng ba UBND xã, Hội Khuyến học xã phối hợp cùng Hội Khuyến học thị xã Đông Triều tổ chức Hội nghị  hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập".

 

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu các tổ chức, đơn vị học tập.

 

    Tới dự Hội nghị  có đ/c Đậu Thị Hải Nhung Phó bí thư TT Đảng ủy, bà Mạc Thị Thương Chủ tịch MTTQ xã, ông Bùi Văn Nghinh Phó chủ tịch UBND xã. Về dự và truyền đạt nội dung có Ông Đặng Văn Môn Cán bộ Hội Khuyến học thị xã cùng 67 học viên là đại biểu của các ban, ngành, đoàn thể, các thôn, khu, các dòng họ.

 

Ông Đặng Văn Môn Cán bộ Hội Khuyến học thị xã truyền đạt nội dung" Bộ tiêu chí"

 

   Các học viên tập trung nghe truyền đạt và nghiên cứu tài liệu để nắm chắc nội dung của Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận các danh hiệu "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập" trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020. Với tinh thần học tập nghiêm túc, chắc chắn nội dung của Bộ tiêu chí sẽ được thực hiện tốt tại cộng đồng, thúc đẩy hơn nữa phong trào xây dựng xã hội học tập trong thời gian tới tại xã Yên Đức.

                                                                                    CTV: Long Biên