Xuất bản thông tin

HỘI KHUYẾN HỌC GIAO BAN CÔNG TÁC

HỘI KHUYẾN HỌC GIAO BAN CÔNG TÁC

Để việc phát huy công tác chỉ đạo hoạt động của lãnh đạo Hội khuyến học thị xã được tốt và trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị, hàng tháng Hội khuyến học thị xã tổ chức giao ban công tác Hội tại cơ sở.


    Thực hiên chương trình công tác của Hội khuyến học thị xã Đông Triều, ngày 14/6/2016 tại phòng họp tầng hai UBND xã Yên Đức, lãnh đạo Hội khuyến học thị xã tổ chức giao ban công tác của Hội. Tham dự giao ban có Ông Nguyễn Văn Hùy Phó chủ tịch Hội khuyến học Thị xã Đông Triều, Ông Đặng Văn Môn Thư ký Hội khuyến học thị xã, cùng các ông bà thay mặt cho lãnh đạo Hội khuyến học các xã Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Hòng Quế, Yên Thọ, Yên Đức.

 

Các đợn vị báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và KH 6 tháng cuối năm, năm 2016.

 

    Tại hội nghị, Hội khuyến học các đơn vị báo cáo công tác hoạt động Hội trong 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm năm 2016. đồng thời nghe trển khai kế hoạch hoạt động của Hội khuyến học thị xã. Hội nghị diễn ra khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. 6 tháng đầu năm các đơn vị đã hoạt động tốt, bằng các việc làm cụ thể đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua học tập trong các tầng lớp nhân dân, 6 tháng tiếp theo của năm 2016 chắc chắn Hội khuến học của các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò khuyến học, khuyến tài của mình.

                                                                                                     CTV: Long Biên