Xuất bản thông tin

GIAO LƯU VAN NGHỆ VÀ TUYÊN TRUYỀN CHO NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021

GIAO LƯU VAN NGHỆ VÀ TUYÊN TRUYỀN CHO NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021

Bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là một hoạt động chính trị quan trọng có ảnh hưởng lớn đến vận mệnh Quốc gia, đời sống văn hóa, kinh tế, an ninh, trật tự xã hội của toàn dân, vì vậy công tác tuyên truyền giúp mọi người dân thấm nhuần là một nhiệm vụ rất quan trọng trước ngày bầu cử.


   Được sự chỉ đạo của Đàng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã, chi bộ thôn Yên Khánh. Tối 18/5/2016 tại nhà văn hóa thôn Yên Khánh diễn ra "Đêm giao lưu văn nghệ và tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021". Bằng lời ca mộc mạc, cách thể hiện gần gũi của các ca sĩ làng quê đến từ các tổ liên gia, các đoàn thể, hội trong thôn làn cho đêm giao lưu văn nghệ và tuyên truyền cho ngày bầu cử sắp tới thêm sôi động.

 

Đại biểu và nhân dân đến dự giao lưu van nghệ

 

 

 

 

 

Các tiết mục văn nghệ trong đêm giao lưu văn nghệ

   Với những nội dung câu hỏi và trả lời rõ ràng, cốt yếu cho ngày bầu cử của đội tuyên truyền xen kẽ các tiết mục văn nghệ đã giúp cho các cử tri trong thôn hiểu rõ thêm những vấn đề cơ bản trong bầu cử.

 

Đội tuyên truyền bấu cử Đại biểu QH - HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

 

   Kết thúc chương trình giao lưu văn nghệ, mọi người trở về nhà với tinh thần vui tươi phấn khởi, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào ngày bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng ngân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (ngày 22/5/2016) đạt kết quả tốt đẹp.

                                                                                                                CTV: Long Biên