Xuất bản thông tin

Đảng bộ xã Yên Đức tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 10 (Khóa XI).

Đảng bộ xã Yên Đức tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 10 (Khóa XI).

Ngày 14/4/2015 tại hội trường UBND xã Yên Đức diễn ra hội nghị trực tuyến quản triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 10 (Khóa XI)


  Về dự hội nghị có 120 đồng chí Cán bộ đảng viên trong đảng bộ, qua truyền hình trực tiếp tại trung tâm Hội nghị của tỉnh, Cán bộ đảng viên trong Đảng bộ được nghe Đồng chí PGS TS Nguyễn Viết Thông Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt nội dung văn kiện Hội ngghị Trung ương 10 (Khóa XI). Cán bộ đảng viên trong Hội nghị Đảng bộ xã Yên Đức đã hết sức chú ý theo dõi, lắng nghe vói tinh thần trách nhiệm cao.

 

 

 

Một số hình ảnh được ghi lại tại hội nghị của Đảng bộ xã Yên Đức ngày 14/4/2015

 

                                                                                                           CTV Long Biên