Xuất bản thông tin

ĐẢNG BỘ XÃ YÊN ĐỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT XI- BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII.

ĐẢNG BỘ XÃ YÊN ĐỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT XI- BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII.

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của thị ủy Đông Triều. kế hoạch của thượng vụ đangủy xã Yên Đức nhằm mục đích Nghị quyết 11 của BCH Trung ương Đảng khóa XII nhanh chóng được triển khai sâu rộng và thực hiện triệt để trong Cán bộ, Đẩng viên và các tầng lớp nhâ dân.


    Ngày 30/6/2015 Đảng bộ xã Yên Đức tổ chức cho Cán bộ, Đảng viên, Trưởng các ban ngành, đoàn thể học tập quán triệt. triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 của BCH Trung ương Đảng khóa XII, Thay mặt Đảng ủy đồng chí Nguyễn Thế Biên Bí thư Đảng Ủy - Chủ tịch HĐND xã truyền đạt nội dung của nghị quyết 11 và tình hình chính trị, xã hội Quốc tế, trong khu vực, trong nước cũng như trong tỉnh Quảng Ninh, thị xã Đông Triều và tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ xã Yên Đức tới Cán bộ, Đảng viên và Trưởng các ban ngành, đoàn thể trong hội nghị. 

 

Đ/C; Nguyễn Thế Biên Bí thư Đảng bộ-Chủ tịch HĐND xã

triển khai NQ 11-BCH Trung ương khóa XII

 

    Các Cán bộ, Đảng viên trong hội nghị đã tập trung tinh thần học tập rất cao, đây là cơ sở bước đầu để tinh thần của nghị quyết 11 của Trung ương Đảng được thực hiện triệt để và đạt kết quả tốt trong công cuộc xây dựng đất nước ta phát triển phù hợp với tình hình hiện nay.

                                                                                                                            CTV: Long Biên