Xuất bản thông tin

ĐẢNG BỘ XÃ YÊN ĐỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN THỨ XII

ĐẢNG BỘ XÃ YÊN ĐỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN THỨ XII

Để tăng cường sức chiến đấu của Đảng, phù hợp với tình hình chính trị hiện nay và để nghị quyết của Đảng nhanh chóng được triển khai sâu rộng trong từng đảng viên, Đảng bộ xã Yên Đức tổ chức Hội nghị học tập, triển khai, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII cho đảng viên trong Đảng bộ.


   Thực hiện chỉ đạo của thị ủy Đông Triều, ngày 29/7/2016 Đảng ủy xã Yên Đức tổ chức cho đảng viên trong Đảng bộ học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tới dự Hội nghị có đồng chí nguyễn Thế Biên Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND xã, các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy cùng các đảng viên trong Đảng bộ.

 

   Đảng bộ xã Yên Đưc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung Ương lần thứ XII

 

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thế Biên bí thư Đảng ủy truyền đạt nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII  tới đảng viên trong Đảng bộ. Các đồng chí đảng viên đã học tập nghiêm túc. Hội nghị đạt kết quả tốt đẹp.

Đ/c Nguyễn Thế Biên bí thư Đảng ủy truyền đạt nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

CTV: Long Biên