Xuất bản thông tin

ĐẠI BIỂU HĐND XÃ YÊN ĐỨC TIẾP XÚC CỬ TRI

ĐẠI BIỂU HĐND XÃ YÊN ĐỨC TIẾP XÚC CỬ TRI

Tiếp xúc với cử tri giúp cho đại biểu HĐND nắm bắt được những kết quả đạt được, khó khăn cần tháo gỡ trong quá trình thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và chính phủ cũng như của địa phương, đồng thời cũng giúp cho cử tri nắm được các chủ trương, chính sách mới, phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị hiện nay. HĐND xã Yên Đức đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri tại địa bàn dân cư


   Trong các ngày 30-31/7/2016 tại các nhà văn hóa thôn đã diễn ra các Hội nghị tiếp xúc cử tri, với sự tham gia đông đúc cử tri. Tại hội nghị, cử tri được nghe các ông bà đại biểu HĐND xã báo cáo những hoạt động của HĐND xã và triển khai kế hoạch hoạt động trong thời gian tiếp theo. Nội dung mà đại biểu HĐND triển khai được cử tri tích cực thảo luận và thống nhất cao.

 

 

 

Một số hình ảnh tại các hội nghị tiếp xúc cử tri 31/7/ 2016

 

    Với sự năng động, tích cực của các đại biểu HĐND xã cùng sự đồng lòng quyết tâm cao của cử tri, chắc chắn các chủ trương lớn nhằm phát triển kinh tế, văn hóa xã hội cũng như an ninh quân sự, trật tự an toàn xã hội trên cả nước nói chung, ở địa phương nói riêng sẽ được thực hiện và đạt kết quả tốt đẹp.

                                                                                                                                        CTV: Long Biên