Xuất bản thông tin

Cử tri Yên Đức nô nức đi bầu trưởng thôn cho mình.

Cử tri Yên Đức nô nức đi bầu trưởng thôn cho mình.

Hôm nay, ngày 14 tháng 5 năm 2015 tại các nhà văn hóa của 5 thôn trong xã Yên Đức tổ chức bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2015-2017.


    Hôm nay, ngày 14 tháng 5 năm 2015 tại các nhà văn hóa của 5 thôn trong xã Yên Đức tổ chức bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2015-2017.

    Đúng 6 giờ 30 phút, tại 5 điểm bầu cử trong xã khai mạc cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2015-2017, tới dự có các vị trong ban chỉ đạo bầu cử, ban bầu cử và các cử tri, lễ khai mạc diễn ra nghiêm trang theo đúng luật bầu cử của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Ngay từ sáng sớm đã có nhiều cử tri đi bầu với tinh thần phấn khởi tự tay cầm lá phiếu bầu người trưởng thôn cho mình, với sự tin tưởng nhiệm kỳ 2015-2017 này mình có người trưởng thôn có đủ đức, đủ tài lãnh đạo nhân dân trong thôn để xây dựng quê hương giầu đẹp.

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh tại các điểm bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2015-2017 của xã Yên Đức.

                                                                                                                                                 CTV: Long Biên