Xuất bản thông tin

Công đoàn trường Tiểu học Yên Đức quyên góp hỗ trợ giáo dục miền núi vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm 2014-2015.

Công đoàn trường Tiểu học Yên Đức quyên góp hỗ trợ giáo dục miền núi vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm 2014-2015.

Thực hiện công văn số 92 /KH-CĐGD ngày 05 tháng 11 năm 2014 về tiếp tục thực hiện cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm 2014-2015


   Hưởng ứng cuộc vận, động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm học 2014-2015 của công đoàn giáo dục Huyện Đông Triều. Công đoàn trường Tiểu học Yên Đức đã phát động cuộc vận động hỗ trợ quyên góp cho học sinh nghèo huyện Hải Hà–Tỉnh Quảng Ninh. Ngày 23/12/2014. Cán bộ giáo viên - nhân viên và các em học sinh đã nhiệt tình quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa, vở viết và tiền mặt. Kết quả buổi quyên góp thu được như sau:Tiền mặt : 809 500 đồng, sách giáo khoa: 48 quyển , vở viết: 128 quyển.

Một số hình ảnh cuộc vận động hỗ trợ quyên góp cho học sinh nghèo huyện Hải Hà

 

   Đây là hoạt động thường niên rất có ý nghĩa đã góp phần giáo dục lòng nhân ái, tình thương yêu đùm bọc, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, của các thầy cô giáo và học sinh toàn trường. Cuộc vận động giúp các em học sinh hiểu được những việc làm tốt của mình góp phần hỗ trợ cho các bạn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, gúp đỡ người nghèo,cơ nhỡ khó khăn. 

                                                                                                                        CTV: Long Biên