Xuất bản thông tin

CỔ ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN CHO NGÀY BẦU CỬ 22/5/2016

CỔ ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN CHO NGÀY BẦU CỬ 22/5/2016

Để phục vụ cho công tác bầu cử, BCH Đoàn xã Yên Đức tổ chức cổ động, tuyên truyền cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.


Chuẩn bị ra quân

 

     Ngày 21/5/2016 BCH Đoàn TNCS HCM xã Yên Đức tổ chức cho đoàn viên và đội viên thuộc liên đội trường THCS Yên Đức cổ động tuyên truyền cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Dưới sự chỉ đạo của các đồng chi đoàn viên, cùng các thầy cô giáo trường THCS Yên Đức, các em học sinh nô nức, phấn khởi, cờ rong, trống mở, hô vang khẩu hiệu nhằm cổ vũ, động viên các cử tri trong xã tích cực đi thực hiện quyền lợi của mình là bầu các đại biểu thay mặt cho nhân dân giám sát công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội, đem lại sự bình yên và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

 

 

 

 

 

 

 

Các em HS tích cực tuyên truyền cho ngày bầu cử 22/5/2016

 

     Thông qua hoạt động chính trị này tổ chức Đoàn cũng như nhà trường đã giáo dục đạo đức cho các em học sinh, trang bị nhận thức về luật bầu cử cũng như ý thức, trách nhiệm của công dân tương lai.

                                                                                                                                                        CTV: Long Biên