Xuất bản thông tin

CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN TỚI ĐẠI HỘI HỘI KHUYẾN HỌC XÃ YÊN ĐỨC NHIỆM KỲ 2015-2020.

CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN TỚI ĐẠI HỘI HỘI KHUYẾN HỌC XÃ YÊN ĐỨC NHIỆM KỲ 2015-2020.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội Hội khuyến học xã Yên Đức nhiệm kỳ 2015-2020, các chi hội khuyến học trong xã tổ chức tổng kết công tác khuyến học khuyến tài nhiệm kỳ 2012-2015 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017.


    Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy-UBND xã, Hội khuyến học xã, từ ngày 2/8/2015 đến ngày 14/8/2015 các chi hội khuyến học trong xã đã tổ chức tổng kết công tác khuyến học khuyến tài nhiệm kỳ 2012- 2015 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017. Bà nguyễn Thị Hải Phó chủ tịch UBND –Chủ tịch Hội khuyến học, cùng các ông bà thành viên BTV Hội khuyến học xã đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Bà Nguyễn Thị Hải Phó chủ tịch UBND-Chủ tịch Hội khuyến học xã tới dự

và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2012-2015 các chi hội khuyến học trong xã

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh tại Hội ngghị tổng kết nhiệm kỳ 2012-2015

của 5 Chi hội khuyến học xã Yên Đức

 

    Qua đánh giá chung, hoạt động của các chi hội đã dần đi vào nền nếp mặc dù còn nhiều vấn đề cần phải củng cố thêm, tuy vậy các chi hội đã thu được nhiều kết quả, nổi bật là Chi hội thôn Yên Khánh, thôn Đồn Sơn đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề khuyến học, khuyến tài, huy động nhiều nguồn lực, lấy lòng cốt là các tổ liên gia, các dòng họ trong thôn, thúc đẩy hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại đơn vị mình. Trong nhiệm kỳ qua các chi hội đã xây dựng được quỹ  khen thưởng, động viên, khích lệ các cháu học sinh có thành tích tốt trong học tập, các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các cháu thi đỗ vào các trường đại học cao đẳng, đặc biệt là phong trào ba đỡ đầu. Với hoạt động của các chi hội khuyến học đã động viên các cháu học sinh siêng năng hơn trong học tập, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, hằng năm số cháu thi đỗ vào các trường đai học cao đẳng tăng so với trước...

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Hải Phó chủ tịc UBND-Chủ tịch Hội khuyến học xã Yên Đức tới dự tổng kết nhiệm kỳ 2012-2015 và tặng quà xây dựng quỹ KH tại các Chi hội khuyến học trong xã

 

    Tại hội nghị các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới (2015-2017) đã được các đại biểu tích cực tham luận với mong muốn từ hoạt động khuyến học, khuyến tài  sẽ thúc đẩy phong trào học tập trong thôn trong xã ngày thêm mạnh.

 

Đại biểu biểu quyết phương hướng, nhiệm vụ của Chi hội - nhiệm kỳ 2015-2017

     Với những thành tích đã đạt được cùng với sự quan tâm sâu sát của Hội khuyến học, của các cấp lãnh đạo Đảng-Chính quyền trong xã, nhiệm kỳ tới chắc chắn sự hoạt động của các chi hội khuyến học có nhiều đổi mới, phong trào khuyến học, khuyến tài sẽ đi sâu vào nhận thức của nhân dân, người người, nhà nhà tham gia xây dựng xã hội học tập, xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài tạo nên sự chuyển mình lớn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới trên quê hương Yên Đức.

                                                                                                                                                     CTV: Long Bên