Xuất bản thông tin

Các chi bộ trong xã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2017.

Các chi bộ trong xã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2017.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy xã Yên Đức từ ngày 10/01/2015 đến ngày 19/01/2015 các chi bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2017.


  Được sự chỉ đạo sát sao, cụ thể của Đảng ủy xã các chi bộ đã chuẩn bị tốt các điều kiện thiết yếu chop đại hội vì vậy Đại hội của các chi bộ đã diễn ra đúng kế hoạch, đúng tính Đảng, với tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo nâng cao sức chiến đấu của Đảng đại hội của chín chi bộ trong đảng bộ xã Yên Đức đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh từ đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017

                                                                                                          CTV: Long Biên