Xuất bản thông tin

Các Ban công tác mặt trận xã Yên Đức tổ chức Hội nghị đoàn kết dân tộc Việt Nam-kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận thống nhất các dân tộc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2014).

Các Ban công tác mặt trận xã Yên Đức tổ chức Hội nghị đoàn kết dân tộc Việt Nam-kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận thống nhất các dân tộc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2014).

Nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập mặt trận thống nhất các dân tộc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2014), đồng thời tổng kết công tác năm 2014 và đề ra nhiệm vụ cho năm 2015 của ban mặt trận.


Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2014 tại nhà văn hóa các thôn diễn ra các "Hội nghị toàn dân đoàn kết - kỷ niệm 84 năm ngày thành lập mặt trận thống nhất các dân tộc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2014)".

Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị

  Các Hội nghị được tổ chức trang trọng ấm áp tình đoàn kết, các nội dung hoạt động trong năm 2014 như vận động nhân dân đoàn kết chấp hành nghiêm chỉnh hiến pháp, pháp luật cũng như chính sách của Đảng và nhà nước, tham gia xây dựng chính quyền các cấp, tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, trong sản xuất trên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, xây dựng làng văn hóa, gia đình hiếu học, chung sức chung lòng xây dựng xã Yên Đức đạt xã nông thôn mới được phân tích chi tiết chỉ rõ mạnh yếu, tuyên dương cá nhân tập thể điển hình trong năm và đưa ra ra thảo luận và thống nhất chương trình hành động, các hoạt động, các chỉ tiêu phấn đấu cho năm 2015. Sau hội nghị là chương trình giao lưu văn nghệ giữa các hội liên gia càng làm tăng thêm tình đoàn kết chắc chắn rồi đây năm 2015 sẽ thu được nhiều thắng lợi.

Một số hình ảnh tại các hội nghị toàn dân đoàn kết năm 2014

                                                                                                             CTV: Long Biên