Xuất bản thông tin

BAN QUÂN SỰ XÃ YÊN ĐỨC TRAO HỖ TRƠ GIẢM NGHÈO

BAN QUÂN SỰ XÃ YÊN ĐỨC TRAO HỖ TRƠ GIẢM NGHÈO

Ban quân sự xã ngoài việc thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự xã hội, còn tham gia tích cực vào phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã.


   Ngày 15/5/2016 Ban quân sự xã đã trao sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Thục thôn Đồn Sơn có sự chứng kiến của lãnh đạo Chính quyền xã Yên Đức, BCH quân sự thị xã Đông Triều. Với sổ tiết kiệm 5 triệu đồng sẽ giúp gia đình bà Thục có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo. Bằng việc làm đầy tình người của Ban quân sự xã không chỉ giúp cho gia đình bà Thục thoát nghèo mà còn mang nhiều ý nghĩa nhân văn, đồng thời góp phần để xã Yên Đức sớm hoàn thành các tiêu chí trở thành xã Nông thôn mới tiên tiên trong thời gian gần nhất.

 

 

Ban quân sự xã  Yên Đức trao sổ tiết kiệm cho bà Phạm Thị Thục.

                                                                  CTV: Long Biên