XÃ YÊN ĐỨC HƯỞNG ỨNG NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHỐNG MA TÚY

Bảo vệ thế hệ trẻ trước thảm họa ma túy là việc làm hết sức cấp bách của toàn xã hội. Để tăng cường nhận thức và tạo thêm sức mạnh, xã Yên Đức tổ chức ra quân truyên truyền toàn dân tham gia phòng chống ma túy nhân "Ngày toàn dâni phòng chống ma túy 26/6".


   Thực hiên chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, MTTQ, UBND xá Yên Đức về việc hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy. Sáng ngày 26/6/2018  xã Yên Đức tổ chức tuyên truyền toàn dân tích cực tham gia phòng chống ma túy có sự tham gia của các lực lượng công an, quân sự, đoàn thể trong xã với thông điệp "Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước thảm họa ma túy"

 

 

 

Một số hình ngày ngày ra quân tuyên truyền phòng chống ma túy 26/6/2018

   Thông qua nội dung tuyên truyền nhằm năng cao nhận thức, tích cực vào cuộc của toàn dân cũng như các hệ thống chính trị, tạo ra sức mạnh làm cho địa bàn xã tiến tới không còn người nghiện ma túy.

                                                                                                          CTV: Long Biên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất