Trường Tiểu học Yên Đức tuyên truyền "Hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS"

Tin từ Cổng TTĐT Trường TH Yên Đức;
Thực hiện công văn số 1223/PGD&ĐT, ngày 28/12/2018 của Phòng GD&ĐT Đông Triều về việc tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2018, ngày 10/12/2018, trường Tiểu học Yên Đức tổ chức "Tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2018".


           Với mục đích để toàn  thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường Tiểu học Yên Đức  cùng đồng lòng tham gia vào việc thực hiện "Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020, tầm nhìn 2030"  và phong trào "Toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư".                                

         Trong tiểu phẩm  các bạn học sinh đã được bày tỏ sự hiểu biết, thái độ, quan điểm của mình về căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS và những người không may mắc căn bệnh này.

          Tiểu phẩm bày tỏ thái độ không  kỳ thị và phân biệt đối xử, tuyên truyền nhằm tăng cường sự hỗ trợ của gia đình và xã hội đối với người nhiễm HIV/AIDS. Kêu gọi trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội trong việc phòng chống lây nhiễm HIV và vận động họ tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

          Buổi tuyên truyền  là một trong các động hoạt động ngoại khoá có ý nghĩa tích cực trong việc tuyên truyền, nâng cao trình độ hiểu biết của thầy và trò trường Tiểu học Yên Đức  về một trong các vấn đề xã hội  là  "Phòng chống HIV/AIDS"

Một số hình ảnh:

 

Toàn cảnh buổi tuyên truyền

 

 

Tiểu phẩm tuyên truyền.

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất