Hội nghị tập huấn kĩ thuật trồng dừa xiêm xanh  

Để dự án dừa Xiêm xanh thực sự là niềm vui không của riêng ai đối với bà con Yên Đức nhất là khu nuôi trồng thủy sản, khi trên 3000 cây dừa Xiêm xanh đã về tới các bờ ao, bến bãi; Ngày 10/ 01 /2013 ban chủ nhiệm HTX xã Yên Đức kết hợp phòng nông nghiệp huyện Đông Triều tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ thuật trồng dừa Xiêm xanh.

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Ở TTHT CỘNG ĐỒNG XÃ YÊN ĐỨC  

Ngày 04/10/2012, 150 đại biểu, cán bộ nhân dân trong xã tham gia học tập luật biển đảo do TTHTCĐ, ban Tư pháp xã Yên Đức, Hội Luật gia huyện Đông Triều phối hợp tổ chức.


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  
Mới nhất