Các lớp bồi dưỡng tiếng Anh được mở tại TTHTCĐ xã Yên Đức 

TTHTCĐ xã Yên Đức trong những năm gần đây hoạt động tương đối đều , với nhiều nội dung và hình thức khá phong phú,

 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại TTHTCĐ xã Yên Đức  

Thực hiện kế hoạch phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật năm 2013, cuả TTHTCĐ xã Yên Đức

Yên Đức tiêm chủng viêm gan B  


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  
Mới nhất