Chi hội Chữ thập đỏ thôn Dương Đê với phong trào: "Hũ gạo tiết kiệm" 

Thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"cùng phong trào: "Hũ gạo tiết kiệm"do TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. các chi Hội Chữ thập đỏ xã Yên Đức đã hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả.Tiêu biểu là chi hội thôn Dương Đê.) tiến hành tổ chức Đại hội. nhiệm kỳ 2013-2014

 

MTTQ xã Yên Đức tổ chức đại hội đại biểu khóa XXIV nhiệm kỳ 2013- 2018  

Thực hiện sự chỉ đạo của UB MTTQ huyện Đông Triều về công tác đại hội nhiệm kỳ MTTQ các xã, được sự nhất trí của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, MTTQ xã Yên Đức tổ chức đại hội đại biểu khóa XXIV nhiệm kỳ 2013-2018.

Các trường học xã Yên Đức tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11  

Hòa cùng với niềm vui chung của cả nước hướng tới kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, các trường học xã Yên Đức đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, rộng khắp đạt kết quả tốt đẹp.

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  
Mới nhất