Liên hoan văn nghệ- tiếng hát khu dân cư năm 2013 tại TTHTCĐ xã Yên Đức  

Thôn Yên Khánh đạt giải Nhất Lliên hoan văn nghệ- Tiếng hát khu dân cư năm 2013

Các trường học xã Yên Đức- Vui hội khai trường  

Niềm vui này không của riêng ai

Xã Yên Đức- Gặp mặt, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ đợt 2 năm 2013  

6 nam thanh niên Yên Đức lên đường nhập ngũ đợt 2 năm 2013

Chương trình" tiết kiệm năng lượng- Giảm thiểu khí thải- Bảo vệ môi trường" tại TTHTCĐ xã Yên Đức  

Một chương trình có đến trên 300 học viên tham dự

Công tác vệ sinh môi trường ở TTHTCĐ xã Yên Đức  

Xác định tiêu chí vệ sinh môi trường là một trong 19 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM)

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  
Mới nhất