ĐẢNG BỘ XÃ YÊN ĐỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018

Thực hiên Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, về việc đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 Đảng bộ xã Yên Đức tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với sự tham gia đông đủ cán bộ đảng viên trong Đảng bộ.


     

 

Toàn cảnh HN tổng kết Đảng bộ xã Yên Đức

    Ngày 26/12/2018 tại HỘi trường tầng ba UBND xã, Đảng bộ xã Yên Đức tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Dự tổng kết Đảng bộ có đ/c Nguyễn Thế Biên Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐND, các đ/c trong ban CHĐB xã cùng 127 đảng viên trong Đảng bộ. Tại Hội nghị các đại biểu được nghe đ/c Đậu Thị Hải Nhung Phó Bí thư TT Đảng ủy báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ. Qua bản báo cáo cho thấy năm 2018 Đảng bộ xã Yên Đức đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ  hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,57%. Gía trị sản xuất nông nghiệp đạt 60 tỷ đồng, thương mại dịch vụ đạt 81,50 tỷ đòng. Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 48 triệu đồng. Hộ nghèo giảm 20 hộ, còn 22 hộ = 1,33%. Năm 2018 là năm được đánh giá Đảng bộ xã Yên Đức thu được nhiều thắng lợi, kinh tế phát triển, an ninh - quốc phòng, trật tự xã hội đảm bảo tốt, đời sống nhân dân được nâng cao.

 

Đ/c Đậu Thị Hải Nhung trình bày báo cáo của Đảng bộ

 

Đ/c Nguyễn Thế Biên Bí thư Đang ủy phát biểu trước Hội nghị

     Trên cơ sở thành tích đã đạt được Đảng bộ đã đề ra các phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2019 như Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 12% trở lên, Thu nhập bình quân đầu người 53 triệu đồng người/năm trở lên. phấn đấu đạt 5/5 thôn đạt thôn nông thôn kiểu mẫu...tại Hội nghị Đảng bộ đã trao Huy hiệu đảng, Bằng khen, Giấy khen cho tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

 

Đ/c Nguyễn Thế Biên trao Huy hiệu Đảng cho các đ/c đảng viên

 

Đ/c Nguyễn Thế Biên trao Bằng khen cho hai đảng viên HTXS nhiệm vụ

 

Đ/c Nguyễn Thế Biên trao Giấy khen cho chi bộ HTXS nhiệm vụ năm 2018

 

Đ/c Nguyễn Thế Biên trao Giấy khen cho đảng viên HTXS nhiệm vụ năm 2018

                                                                                                                     CTV: Long Biên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất