Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.
Tin tức

ĐẢNG BỘ XÃ YÊN ĐỨC QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ 29 CỦA TỈNH UỶ 

Sáng 17/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 29/CT-TU ngày 18/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nói chuyện chuyên đề "Những giá trị cốt lõi trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người về chăm lo đời sống nhân dân". Để mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị của Ban TV Tỉnh uỷ tỉnh. Đảng bộ xã Yên Đức đã tổ chức điểm cầu trực tuyến cho cán bộ đảng viên trong Đảng bộ quán triệt Chỉ thị 29/CT-TU ngày 18/4/1019 của Ban TV Tỉnh uỷ Quảng Ninh.

Ảnh sự kiện
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.