Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tin tức

XÃ YÊN ĐỨC HƯỞNG ỨNG NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHỐNG MA TÚY 

Bảo vệ thế hệ trẻ trước thảm họa ma túy là việc làm hết sức cấp bách của toàn xã hội. Để tăng cường nhận thức và tạo thêm sức mạnh, xã Yên Đức tổ chức ra quân truyên truyền toàn dân tham gia phòng chống ma túy nhân "Ngày toàn dâni phòng chống ma túy 26/6".

Ảnh sự kiện
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.