To enable view this clip, click-here.
Tin tức

HỘI NÔNG DÂN XÃ YÊN ĐỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ X 

Hội Nông dân xã Yên Đức đã thực sự là tổ chức của người nông dân, Hội đã luôn chăm no đến đời sống của hội viên bằng các hoạt động liên kết với các cơ quan, tổ chức xã hội chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ vật chất, tinh thần trong sản xuất và đời sống hội viên, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên quê hương Yên Đức. Để Hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng tình hình nhiệm vụ mới, Hội Nông dân xã Yên Đức tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018- 2023 có mặt đông đủ các vị đại biểu.

Ảnh sự kiện
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.