To enable view this clip, click-here.
Tin tức

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ YÊN ĐỨC LẦN THỨ XXV NHIỆM KỲ 2019 - 2024 

Ngày 17/01/2019, Mặt trận Tổ quốc xã Yên Đức tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tới dự có đồng chí Trần Xuân Đức, Ủy viên BTV thị Uỷ, Chủ tịch UBMTTQ thị xã Đông Triều, đồng chí Phạm Văn Thắng Phó Chủ tịch TT UBMTTQ thị xã Đông Triều; Các đồng chí trong BTV Đảng ủy – TT HĐND – UBND xã; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cùng 95 đại biểu cán bộ MTTQ cơ sở.

Ảnh sự kiện
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.