To enable view this clip, click-here.
Tin tức

ĐANG BỘ XÃ YÊN ĐỨC SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐB Đảng bộ xã Yên Đức nhiệm kỳ 2015 – 2020, để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Đảng bộ xã Yên Đức tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 với sự tham gia đông đủ của hơn 100 cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Ảnh sự kiện
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.