BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2017


UBND XÃ YÊN ĐỨC

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/BC-TTHTCĐ

Yên Đức, ngày 25 tháng7 năm 2017

 

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2017

 

 
   

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 7/2017

I.1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

- Ban giám đốc đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, triển khai kịp thời các hoạt động trong tháng căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu của người học, thực hiện các nội dung cơ bản trong tháng, tuyên truyền, mở các lớp, thực hiện các chuyên đề về văn hoá xã hội, chuyển giao kỹ thuật, tuyên truyền kiến thức về bảo vệ môi trường... đạt kết quả.

 -  Được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các em học sinh, các tầng lớp nhân dân.

I.2. Khó khăn:

- Kinh phí hạn hẹp, việc tổ chức các lớp học hạn chế.

I.3. Kết quả tổ chức thực hiện: 

TT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Lượt người tham gia

Kết quả

1

30/6/2017

Tổng VS đường làng, ngõ xóm, khu công cộng.

Các thôn, trường học

150

Tốt

2

9/7/2017

TT-GD biện pháp phòng chống bệnh dại cho chó mèo năm 2017.

Truyền thanh

2500

Chú ý nghe, thực hiên tốt

3

10/7/2017

HN tiếp xúc cử tri tại thôn Dương Đê

Ban CTMT thôn,cử tri

65

Tốt

4

11/7/2017

HN tiếp xúc cử tri tại thôn Đồn Sơn

Ban CTMT thôn,cử tri

92

Tốt

5

12/7/2017

HN tiếp xúc cử tri tại thôn Chí Linh

Ban CTMT thôn,cử tri

67

Tốt

6

13/7/2017

HN tiếp xúc cử tri tại thôn Đức Sơn

Ban CTMT thôn,cử tri

38

Tốt

7

14/7/2017

HN tiếp xúc cử tri tại thôn Yên Khánh

Ban CTMT thôn,cử tri

73

Tốt

8

16/7/2017

TT-GD Kỹ thuật chăm sóc, phòng chống sâu, bệnh cho lúa mùa năm 2017.

Truyền thanh

2500

Chú ý nghe, thực hiên tốt

9

17/7/2017

Khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho GĐ ông Tôn

GĐ Ông Tôn

85

Tốt

10

20/7/2017

Đảng bộ sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai N/v 6 tháng cuối năm 2017.

Đảng bộ xã Y Đ

145

Tốt

11

20/7/2017

Cty TNHH DL Làng quê YĐ triển khai dự án nông sản sạch tại Yên Đức

UBND xã- Cty TNHH DL LQ YĐ

100

Tốt

12

21/7/2017

TT-GD Kỹ thuật chăm sóc, phòng chống sâu, bệnh cho lúa mùa năm 2017.

Truyền thanh

2500

Chú ý nghe, thực hiên tốt

13

22/7/2017

HN biểu dương GĐ, DH, tổ chức học tập tốt năm 2017.

Hội KH

80

Tốt

14

23/7/2017

CLB Sông Hồng HN thăm và tặng quà GĐ chính sách trong xã

CLB Sông Hồng HN

40

Tốt

15

25/7/2017

Tiêm Vaccil cho các cháu nhỏ

Trạm Y tế xã

83

Tốt

16

19-25/7/2017

Các chi bộ trong Đngr bộ xã Yên Đức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

Các chi bộ

258

Tốt

17

26/6-25/7/2017

Lớp võ dân tộc

Chùa Cảnh Huống

80

Tốt

18

26/6-25/7/2017

Lớp học tiếng Anh miễn phí

Trường THCS-TH, TT Elis

650

Tốt

19

26/6-25/7/2017

Lớp học bơi

Trường THCS-TH

136

Tốt

 

 I.4. Tổng hợp:

- Số lớp: 35

- Số buổi:55

- Lượt người tham gia: 9475.

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 8/2017

II.1. Dự kiến các hoạt động:

- Tiếp tục tuyên truyền phòng chống tai nạn và đuối nước.          

- Tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an ninh, an toàn giao thông, mọi người đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo hoạt động hè 2017, Đoàn xã, các chi đoàn thôn  tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 8,  Phối hợp tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn..Hội trại thanh - thiếu niên hè 2017.

- Tiếp tục duy trì lớp học tiếng Anhh tại Công ty TNHH du lịch Làng quê Yên Đức.

- Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các lớp chuyển giao KHKT: Phòng trừ sâu, bệnh, ốc biêu vàng cho  lúa vụ mùa năm 2017.

- Tiếp tục chương trình học tập suốt đời, học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Phối hợp các trường  chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho năm học 2017-2018, tổ chức tham gia các cuộc thi do cấp trên tổ chức.

- Tuyên truyền, giáo dục kiến thức phòng chống các dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tiêm phòng thường kỳ cho trẻ em theo chương trình tiêm chủng mở rộng.

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, Luật bình đẳng giới, luật bảo vệ trẻ em, phòng chống TNXH và Luật phòng chống mua bán người.

- Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh của CLBDS (Hội người cao tuổi).

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

- Giáo dục môi trường, vệ sinh đồng ruộng, sử dụng chế phẩm sinh học. Vệ sinh môi trường thường kỳ.

II.2.Thời gian tổ chức:

- Thời gian thực hiện; Từ 26/7/2017 đến 25/8/2017

II.3. Hình thức tổ chức:

- Căn cứ  tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu người học; TTHTCĐ xã  Yên Đức phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, các  doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã thực hiện bằng nhiều hình thức: tuyên truyền trên hệ thống thông tin của xã, các thôn, mở lớp tại Hội trường UBND hoặc nhà văn hóa các thôn.

II.4. Kinh phí:

- Ngân sách hoạt động của  TTHTCĐ, UBND xã, các dự án, các trường học,  xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu VP. 

TM BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Toạn


No comments yet. Be the first.