You need install Flash Player to can view this clip.
Tin tức

Đại hội Công đoàn trường THCS Yên Đức nhiệm kỳ 2017 - 2022 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-CĐGD ngày 26/4/2017 của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã Đông Triều về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở trong thị xã, sáng ngày 15/9/2017, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường THCS Yên Đức long trọng tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 - 2017 và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu Ban Chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới.

Ảnh sự kiện
Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.