BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2018


UBND XÃ YÊN ĐỨC

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14/BC-TTHTCĐYĐ

Yên Đức, ngày 25 tháng 12 năm 2018

 

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2018

 
   

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 12/2018

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân xã về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

- Ban Giám đốc đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các Ban, Ngành, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, các trường học, triển khai kịp thời các hoạt động trong tháng căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu của người học, thực hiện các nội dung cơ bản trong tháng, tuyên truyền, mở các lớp, thực hiện các chuyên đề về văn hóa xã hội, chuyển giao kỹ thuật, tuyên truyền kiến thức về bảo vệ môi trường... đạt kết quả.

 -  Được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các em học sinh, các tầng lớp nhân dân.

2. Khó khăn:

- Kinh phí hạn hẹp, việc tổ chức các lớp học hạn chế.

3. Kết quả tổ chức thực hiện: 

 

TT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Đơn vị    thực hiện

Lượt người tham gia

Kết quả

1

27/11/2018

Nhóm ban ở CHLB Đức tặng cháu Phạm Minh Khôi 20 triệu đồng, giúp cháu chữa bệnh.

Hội CTĐ thị xã Đông Triều, Hội CTĐ xã Yên Đức.

46

Tốt

2

31/11/2018

Tổng vệ sinh đường làng, nơi công cộng công sở trong xã.

Nhân dân các thôn

176

Tốt

3

01/12/2019

Ra mắt tập thơ mới "Yên Đức - Tình đất - Tình người"

UBND, Hội VHNT xã

100

Tốt

4

07/12/2018

Ban công tác mặt trận thôn Đồn Sơn tổng kết công tác năm 2018.

Thôn Đồn Sơn

90

Tốt

5

07/122018

Cơ quan xã tổng vệ sinh nơi làm việc.

Công đoàn cơ qua xã

31

Tốt

6

07/122018

Trường TH Yên Đức tổ chức cho HS uống thuốc tẩy giun.

Trạm Y tế xã - Trường TH

322

 

7

09/12/2018

Đại biểu HĐND xã tếp xúc cử tri thôn Đồn Sơn.

Ban CTMT thôn ĐS

90

Tốt

8

09/12/2018

Trường TH Yên Đức tổ chức chuyên đề phương pháp dạy học với phòng học thông minh.

Trường TH

24

 

9

10/11/2018

Trường TH, THCS tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động phòng chống HIV/ADIS năm 2018.

 Trường THCS - Trường TH

583

Tốt

10

10-11/12/2018

Tiêm vác xin phòng chống bệnh Sởi - Rubenla cho các cháu từ 1 đến 5 tuổi.

Trạm Y tế xã

315

Tốt

11

13/12/2018

Chi bộ Đồn Sơn kết nạp Đảng viên

Chi bộ Đồn Sơn

32

Tốt

12

16/12/2018

LL Công an, Quân sự ra quân tuyên truyền chấp hành an toàn giao thông, phòng chống tội phạm

Ban Công an - Quân sự xã

25

Tốt

13

17/12/2018

Chỉ đạo công tác sản xuát vụ chiêm xuân năm 2019.

UBND xã

3000

Chú ý nghe - thực hiện tốt

14

19/12/2018

Chi Hội CCB thôn Đồn Sơn tổng kết công tác năm 2018

Chi Hội CCB thôn Đồn Sơn

45

Tốt

15

21/12/2018

Tổng kết công tác quốc phòng, An ninh năm 2018.

Công an- Quân sự xã

50

Tốt

16

21/12/2018

Trường TH Yên Đức kỷ niệm Ngày thành lập QĐNDVN, Ngày Quốc phòng toàn dân (22/12)

Trường TH Yên Đức

342

Tốt

17

25/12/2018

Tiêm Vác xin cho các cháu trong chương trình tiêm chủng mở rộng

Trạm Y tế xã

90

Tốt

18

Từ 26/10/2018 đến 25/11/2018

Lớp học võ dân tộc truyền thống tại Chùa Cảnh Huống (8 buổi/tháng)

Chùa Cảnh Huống

248

Tốt

19

Từ 26/10/2018 đến 25/11/2018

Lớp TDDS của Hội Người cao tuổi xã YĐ

(4 buổi/tháng)

Hội NCT

120

Tốt

 

4. Tổng hợp:

- Số lớp: 20

- Số buổi: 29

- Lượt người tham gia: 5723.

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của Trung tâm HTCĐ trong tháng 01/2019

1. Dự kiến các hoạt động:

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 01/2019, các hoạt động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển Kinh tế, Văn hoá - Xã hội, Quốc phòng, An ninh ở địa phương, đáp ứng nhu cầu người học.

- Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các lớp chuyển giao KHKT: Gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho  lúa  vụ  xuân năm 2018-2019.

- Tiếp tục tuyên truyền nước sạch và vệ sinh môi trường, các công trình vệ sinh hợp lý ở các thôn xóm, bảo vệ môi trường, biển đảo,

- Vận động mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ người nghèo.

- Tập huấn công tác xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập.

- Tuyên truyền, ký cam kết chống đốt pháo, thả đèn trời, buôn bán, vận chuyển vật liệu nổ.

- Tập huấn về kĩ năng sống: kĩ năng phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại tình dục trẻ em.

- Tiếp tục chương trình học tập suốt đời, tiếp tục phong trào thi đua "Quản lý tốt -  Dạy thật tốt - Học thật tốt" mừng Đảng mừng xuân trong các nhà trường.

- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe:  Phòng, chống các bệnh mùa đông xuân, tiêm Vác xin cho các cháu nhỏ theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Duy trì các lớp TDDS của Hội NCT. Lớp võ dân tộc cổ truyền Chùa Cảnh Huống.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tuyên truyền, tiêm phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm, phòng trừ các loại bệnh cho cá.

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện luật an toàn giao thông, phòng chống tội phạm.

2. Đối tượng tham gia

- Ban Giám đốc Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức;.

- Các ban,  ngành, đoàn thể,  tổ chức xã hội, học sinh các trường học trong xã.

- Các tầng lớp nhân  dân trong toàn xã.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Từ 26/12/2018 đến 25/01/2019

- Địa điểm: Hội trường UBND xã,  nhà văn hóa các thôn, Trạm y tế, các trường học trong xã Yên Đức.

4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 01 năm 2019; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch. Kết hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học để thực hiện.

- Lực lượng phối kết hợp: Các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân trong xã.

5. Kinh phí tổ chức

- Ngân sách hoạt động của Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức

- UBND xã Yên Đức;

- Các trường học;

- Các  dự án, Xã hội hóa.

IV. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu VP. 

T/M. BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký )

 

Trịnh Văn Toạn

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu