BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2018


UBND XÃ YÊN ĐỨC

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 13/BC-TTHTCĐYĐ

Yên Đức, ngày 25 tháng 11 năm 2018

 

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2018

 

 
   

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 11/2018

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân xã về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

- Ban Giám đốc đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các Ban, Ngành, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, các trường học, triển khai kịp thời các hoạt động trong tháng căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu của người học, thực hiện các nội dung cơ bản trong tháng, tuyên truyền, mở các lớp, thực hiện các chuyên đề về văn hóa xã hội, chuyển giao kỹ thuật, tuyên truyền kiến thức về bảo vệ môi trường... đạt kết quả.

 -  Được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các em học sinh, các tầng lớp nhân dân.

2. Khó khăn:

- Kinh phí hạn hẹp, việc tổ chức các lớp học hạn chế.

3. Kết quả tổ chức thực hiện: 

 

TT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Đơn vị    thực hiện

Lượt người tham gia

Kết quả

1

27/10/2018

Liên Đội Trường THCS Yên Đức tổ chức Đại Hội ĐB Năm học 2018-2019

Liên Đội Trường THCS YĐ

46

Tốt

2

29/10/2018

Khám sơ tuyển NVQS năm 2019

Ban QS Trạm Y tế xã

60

Tốt

3

31/10/2018

Tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu công sở, công cộng trong địa bàn xã.

Nhân dân trong xã

176

Tốt

4

05/11/2018

Chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn lúa mùa và kế hoach sx vụ xuân 2019

UBND xã

3000

Chú ý nghe- thực hiện tốt

5

06/112018

Trường TH Yên Đức tổ chức phát động cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ"

Ban GH trường TH

310

Tốt

6

12/11/2018

Trường TH Tổ chức "Tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" năm học 2018-2019

Ban GH trường TH

310

Tốt

7

16/11/2018

Trường MN Yên Đức tổ chức "Ngày Hội vệ sinh trường học" năm học 2018-2019

Ban GH Trường MN

280

Tốt

8

16/11/2018

Trường TH Yên Đức tổ chức "Ngày Hội vệ sinh trường học" năm học 2018-2019

Ban GH Trường TH

315

Tốt

9

16/11/2018

Hội CGC xã Y Đ tổ chức Gặp mặt nhà giáo nhân kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam.

Hội CGC

42

Tốt

10

17/11/2018

Trường THCS Yên Đức tổ chức "Ngày Hội vệ sinh trường học"và "Tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" năm học 2018-2019.

Ban GH Trường THCS

210

Tốt

11

17/11/2018

Trường TH Yên Đức tổ chức Văn nghệ chào mừng "Ngày nhà giáo VN"

Ban GH Trường TH

315

Tốt

12

17/11/2018

Các Làng tổ chức Ngày hội troàn dân đoàn kết - tổng kết công tác năm 2018

Các làng trong xã

700

Tốt

13

20/11/2018

Các trường học trong xã tổ chức kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam.

Ban GH các trường học

85

Tốt

14

23/11/2018

Đảng bộ xã YĐ Tổ chức học nghị quyết TW 8 theo hình thức trực tuyến

Ban CH Đảng bộ xã

147

Tốt

15

24/11/2018

Cơ quan xã tổng VS khu vực làm việc của xã.

UBND xã

23

Tốt

17

25/11/2018

Tiêm Vác xin cho các cháu nhỏ

Trạm Y tế xã

86

Tốt

18

Từ 26/10/2018 đến 25/11/2018

Lớp học võ dân tộc truyền thống tại Chùa Cảnh Huống

Chùa Cảnh Huống

245

Tốt

19

Từ 26/10/2018 đến 25/11/2018

Lớp TDDS của Hội Người cao tuổi xã YĐ

Hội NCT

120

Tốt

 

4. Tổng hợp:

- Số lớp: 19

- Số buổi: 28

- Lượt người tham gia: 6470.

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của Trung tâm HTCĐ trong tháng 12/2018

1. Dự kiến các hoạt động:

 Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 12, các hoạt động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, đáp ứng nhu cầu người học.

- Giáo dục truyền thống, nhân kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Quốc phòng toàn dân (22/12).

- Chăm sóc, phòng bệnh cho gia súc, gia cầm.

- Các đoàn thể tổ chức tổng kết năm 2018.

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật, tiếp tục chương trình học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng, chống các bệnh mùa đông; duy trì lớp TD DS của Hội NCT; Lớp học võ cổ truyền dân tộc tại chùa Cảnh Huống.

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ cho bà mẹ và trẻ em trong tháng.

- Tuyên truyền, tiêm phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm.

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện luật an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn thương tích và đuối nước.

- Tuyên truyền chuyển giao KHKT: Kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho lúa chiêm xuân năm 2018- 2019, triển khai cấy lúa cao sản.

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch đẹp.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục phong trào thi đua "Quản lý tốt- Dạy thật tốt-Học thật tốt" trong các nhà trường, chuẩn bị tốt cho HS thi học kỳ I năm học 2018-2019, tham gia cuộc thi do cấp trên tổ chức.

- Tổ chức tuyên truyền nước sạch và vệ sinh môi trường, các công trình vệ sinh hợp lý ở các thôn xóm.

- Tuyên truyền tiết kiệm điện, nước, bảo vệ tài sản công cộng.

2. Đối tượng tham gia

- Ban Giám đốc Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức;.

- Các ban,  ngành, đoàn thể,  tổ chức xã hội, học sinh các trường học trong xã.

- Các tầng lớp nhân  dân trong toàn xã.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Từ 26/11/2018 đến 25/12/2018

- Địa điểm: Hội trường UBND xã,  nhà văn hóa các thôn, Trạm y tế, các trường học trong xã Yên Đức.

4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 12 năm 2018; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch. Kết hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học để thực hiện.

 - Lực lượng phối kết hợp: Các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân trong xã.

5. Kinh phí tổ chức

          - Ngân sách hoạt động của Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức

          - UBND xã Yên Đức;

          - Các trường học;

          - Các  dự án, Xã hội hóa.

IV. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu VP. 

T/M. BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký )

 

Trịnh Văn Toạn


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu