BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2018


UBND XÃ YÊN ĐỨC

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12/BC-TTHTCĐYĐ

Yên Đức, ngày 25 tháng 10 năm 2018

 

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2018

 

 
   

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 10/2018

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân xã về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

- Ban Giám đốc đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các Ban, Ngành, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, các trường học, triển khai kịp thời các hoạt động trong tháng căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu của người học, thực hiện các nội dung cơ bản trong tháng, tuyên truyền, mở các lớp, thực hiện các chuyên đề về văn hóa xã hội, chuyển giao kỹ thuật, tuyên truyền kiến thức về bảo vệ môi trường... đạt kết quả.

 -  Được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các em học sinh, các tầng lớp nhân dân.

2. Khó khăn:

- Kinh phí hạn hẹp, việc tổ chức các lớp học hạn chế.

3. Kết quả tổ chức thực hiện: 

TT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Đơn vị    thực hiện

Lượt người tham gia

Kết quả

1

26/9/2018

UBND xã triển khai thực hiện kế hoạch phòng trừ sâu, bệnh hại lúa mùa 2018.

UBND-TT xã

3000

Chú ý nghe và thực hiện tốt

2

30/9/2018

Tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu công sở, công cộng trong địa bàn xã.

Nhân dân trong xã

176

Tốt

3

01/10/2018

HN kỷ niệm ngày NCT  mừng thọ tặng quà cho các cụ Hội NCT xã Yên Đức

Hội NCT

78

Tốt

4

02/10/2018

Khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018" Tổng kết 02 năm thực hiện đề án "Dạy tiếng Anh giao tiếp cho HS và người dân Yên Đức"

Phòng GD&ĐT, TTHTCĐ xã Yên Đức.

811

Tốt

5

06/10/2018

HN kết luận địa bàn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thôn Yên Khánh

58

Tốt

6

08/10/2018

Khám sàng lọc bênh về mắt cho nhân dân trong xã

Trạm Y tế xã

120

Tốt

7

09/10/2018

HN kết luận địa bàn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thôn Đồn Sơn, Dương Đê

130

Tốt

8

10/10/2018

Trường TH, THCS tổ chức Hội nghị CB,VC,LĐ năm học 2018-2019.

Trường TH, THCS

52

Tốt

9

15/10/2018

Trường THCS tuyên truyền luật an toàn giao thông

Trường THCS

227

Tốt

10

16/10/2018

Trường TH khám sức khỏe định kỳ cho HS

Trạm Y tế

403

Tốt

11

18/10/2018

Liên Đội trường TH tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2018-2019

Liên đội Trường TH

100

Tốt

12

19/10/2018

Chi bộ trường TH kết nạp đảng viên

CB trường TH

12

Tốt

13

20/10/2018

Các chi hội phụ nữ trong xã kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN VN

Các chi hội phụ nữ trong xã

442

Tốt

14

22/10/2018

Trường TH tổ chức Ngày hội tuyên truyền an toàn giao thông

Trường TH

423

Tốt

15

22/10/2018

Trường MN tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2018-2019

Trường TH

38

Tốt

16

25/10/2018

Tiêm phòng cho các cháu nhỏ

Y tế xã

83

Tốt

17

Từ 26/9/2018 đến 25/10/2018

Lớp học võ dân tộc truyền thống tại Chùa Cảnh Huống

Chùa Cảnh Huống

245

Tốt

18

Từ 26/9/2018 đến 25/10/2018

Lớp TD DS của Hội Người cao tuổi

Hội NCT

120

Tốt

 

4. Tổng hợp:

- Số lớp: 18

- Số buổi: 39

- Lượt người tham gia: 7218 .

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của Trung tâm HTCĐ trong tháng 11/2018

1. Dự kiến các hoạt động:

 Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 11, các hoạt động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, đáp ứng nhu cầu người học.

- Truyền thống ngày vùng mỏ bất khuất 12/11

- Giáo dục truyền thống ngày nhà giáo VN(20/11)

- Tuyên truyền  ngày thành lập Hội Chữ Thập đỏ VN.

- Các đoàn thể tổ chức tổng kết năm

- Ngày giỗ Trận ở địa phương (23/10 âm lịch)

- Tổ chức tuần lễ pháp luật, tiếp tục chương trình học tập suốt đời.

   - Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ cho HS trong các trường học trong xã. Phòng, chống các bệnh mùa thu đông;

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ cho trẻ em  trong tháng.

- Tuyên truyền, tiêm phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm.

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, thực hiện luật an toàn giao thông, Luật trẻ em.

- Tuyên truyền, chuyển giao KHKT: Kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho lúa chiêm năm 2018.

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch đẹp.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện an toàn thực phẩm trên địa bàn xã.

- Tiếp tục phong trào thi đua "Quản lý tốt - Dạy thật tốt - Học thật tốt" trong các nhà trường.

- Tổ chức tuyên truyền nước sạch và vệ sinh môi trường, các công trình vệ sinh hợp lý ở các thôn xóm.

- Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh của CLBDS (Hội người cao tuổi). Lớp học võ cổ truyền dân tộc tại Chùa Cảnh Huống.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, tuyên truyền giáo dục nhân dân trong toàn xã về kế hoạch xây dựng, nâng cấp nhà bia ghi danh liệt sĩ núi Canh, tuyên truyền về ngày hội toàn dân đoàn kết thực hiên chủ đề năm, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

- Giáo dục môi trường, vệ sinh đồng ruộng, sử dụng chế phẩm sinh học. Vệ sinh môi trường thường kỳ

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên của Trung tâm HTCĐ (Ban giám đốc, các giáo viên)  phối hợp với các ban ngành, trường học, trạm ytế trong xã.

- BCH  chi đoàn các thôn.

- Các ban ngành đoàn thể của 5 thôn.

- Các tầng lớp nhân dân trong xã.

 3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện:       Từ  26/9/2018 - 25/10/2018

- Địa điểm: Tại nhà văn hóa 5 thôn và hội trường UBND xã, các trường học, trạm y tế, các cơ quan trên địa bàn.

4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Đức nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của Trung tâm HTCĐ đạt kết quả tốt.

5. Lực lượng phối kết hợp: 

- Các ban ngành đoàn thể của 5 thôn trên địa bàn, các tầng lớp nhân dân trong xã Yên Đức.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 11 năm 2018 của Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức, đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm  tạo điều kiện để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

III. Kinh phí tổ chức

- Trung tâm HTCĐ xã cấp.

- UBND xã YĐ.

- Xã hội hóa.

IV. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu VP. 

TM BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký )

 

Trịnh Văn Toạn

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu