Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tin tức

CHI HÔI KHUYẾN HỌC YÊN KHÁNH TỔ CHỨC TẶNG THƯỞNG HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH TỐT 

Chi Hội Khuyến học Thôn Yên Khánh luôn dẫn đầu trong phong trào khuyến học của xã Yên Đức, chi Hội đã làm tốt công tác xã hội hóa trong khuyến học khuyến tài, đặc biệt trong khuyến học chi Hội có nhà tài trợ thường niên đó là Ông Dương Hải Toàn là người con của quê hương, hàng năm ông đã tặng nhiều phần thưởng cho các cháu HS giỏi, HS có thành tích tốt, HS vượt khó trong học tập.

Ảnh sự kiện
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.